website De Natuur Uw Arts

Tijdschrift De Natuur Uw Arts in de Erfgoedcollectie van de Koninklijke Bibliotheek

Inpladi ontwikkelde voor de Stichting Natuurlijk Welzijn een website die onder andere het ‘tijdschrift De Natuur Uw Arts’ in digitale vorm publiceert en toegankelijk maakt. De website https://dnua.natuurlijkwelzijn.org biedt een schat aan informatie over natuurlijk welzijn. Het tijdschrift richt zich op diverse vormen van alternatieve behandelwijzen en visies op menselijk welzijn.

De website is geselecteerd voor opname in de digitale erfgoedcollectie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. Dit vanwege de waardevolle bijdrage die het levert aan de Nederlandse cultuur en het welzijn van de samenleving.

Het bijzondere van deze website is het technische proces waarbij elke uitgave van het papieren tijdschrift DNUA, vormgegeven door Inpladi, automatisch wordt geëxporteerd via ons systeem en naadloos, direct online beschikbaar wordt gesteld.

De KB start een archiveringsproces, webarchivering genoemd. Daarbij verzamelt en categoriseert de bibliotheek digitale kopieën van de website voor lange-termijnbewaring. Het doel hiervan is om de rijke inhoud van de website te bewaren, zelfs als de originele pagina's offline gaan of veranderen, zodat deze toegankelijk blijft voor toekomstige onderzoekers, historici en het geïnteresseerde publiek. Dit proces is in juli 2023 begonnen.

Bij webarchivering worden websites periodiek 'gecrawld', wat betekent dat een programma automatisch door de website navigeert, elke pagina kopieert en opslaat. Deze opgeslagen pagina's vormen een 'snapshot' van de website op dat moment, inclusief tekst, afbeeldingen en andere media. De KB zal dan deze snapshots beschikbaar stellen via hun collecties, zodat ze doorzoekbaar en raadpleegbaar blijven voor toekomstige generaties.

Het feit dat een website onderdeel wordt van de erfgoedcollectie van de KB betekent dat deze van bijzonder cultureel of historisch belang wordt geacht voor het nationale erfgoed van Nederland.

Kijk voor meer informatie over de Koninklijke Bibliotheek en het archiveringsproces op de website van de KB: https://www.kb.nl/over-ons/expertises/webarchivering/veelgestelde-vragen-KB-Webarchief