Design

Design –de manier waarop iets is vormgegeven– is eigenlijk een werkgebiedoverkoepelend begrip. In alles wat we doen speelt design een rol, maar nooit de hoofdrol. Wij zien design als een middel om een boodschap over te brengen, te verstevigen. Design geeft vorm aan de inhoud, wat deze ook is. Design kan de manier waarop informatie ontvangen wordt sterk beïnvloeden en is daarom een belangrijk element in de communicatiemix. Inhoud en design staan naast elkaar en krijgen door hun interactie een meerwaarde.