InfoGraphic

Infographics

De term infographic is een verkorting van de Engels term: "information graphics".

Een infographic is een grafische weergave van informatie. De informatie wordt in de vorm van grafieken, diagrammen en illustraties gepresenteerd in plaats van tabellen. Voor lezers van rapporten en verslagen is deze weergave veel aantrekkelijker dan een lap tekst. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Inpladi ontwikkelde onlangs een inforgraphic over afvalinzameling voor Omgevingsdienst Brabant Noord. Klik hier voor een grotere weergave van de infographic.