Parkinson magazine

Ontwikkelingen rondom de ziekte van Parkinson

Parkinson Magazine is een onafhankelijk tijdschrift voor mensen die direct of indirect bij de ziekte van Parkinson betrokken zijn. Leden van de vereniging ontvangen het tijdschrift 5 keer per jaar.

Het blad geeft informatie over actuele ontwikkelingen rondom de ziekte van Parkinson. Iedere editie biedt interviews, medische artikelen en actuele ontwikkelingen op medisch gebied. Daarnaast geeft het blad een beeld van wat er speelt binnen de vereniging: nieuws vanuit het bestuur, de diverse werkgroepen en over diverse evenementen die de Parkinson Vereniging organiseert. Ook kunnen lezers zelf een bijdrage leveren aan het magazine door een brief of artikel in te zenden. Inpladi verzorgt het design en de productie.